Služby pre zákazníkov:

051/38 11 715

Otváracia doba:
7.00 - 15.30 hod.
Ďalšie informácie na:

http://www.commercservice.sk
eshop@commercservice.sk

TECHNOLÓGIE

TERMÁLNE VŔTANIE FLOWDRILL
- technológia beztrieskovej výroby presných otvorov a závitov tvárnením v tenkostenných materiáloch

Tvárniaci nástroj Flowdrill

Princíp a popis termálneho vŕtania

Princíp technológie vychádza z platformy na báze tvárnenia za tepla. Rotujúci nástroj (tvárniaci vrták) generuje frikčné teplo, ktoré vzniká trením medzi nástrojom a obrobkom pôsobením axiálnej sily. Následkom vytvoreného tepla (600 - 800 °C) nastáva zmäknutie obrábaného miesta a simultálny prechod nástroja obrobkom, čím vzniká konečný tvar puzdra v materiáli. Nákružok: vzniká ako nevyhnutná časť procesu vzhľadom na tečenie materiálu. V závislosti od použitého druhu nástroja môže byť tvarovaný do „golierika" alebo odrezaný zarovno s polotovarom.

Nástroje termálneho vŕtania

Vrták Flowdrill je polygónový kužeľovitý nástroj vyrobený z karbidu volfrámu s odolnosťou voči zvýšenej teplote a vysokou tvrdosťou. Jeho pracovná časť pozostáva z bodového konca, kužeľa a valcového tela nástroja. Flow - nástroj má tiež valcový nákružok, respektíve zarovnávaciu frézku a valcovú stopku na upínanie v klieštine.

Obrobiteľnosť materiálov:

 • Ocele až do 700 MPa ťahovej pevnosti.

 • Neželezné materiály, napríklad hliník, mosadz, bronz a niektoré ďalšie druhy zliatin.

 • Nehrdzavejúce ocele a ocele odolné voči kyselinám.

 • Niektoré druhy titánu a pod.

Všetky horeuvedené materiály dodávané v rôznych druhoch polotovarov (tyče, plechy, rúrky) sú spracovateľné od hrúbky prierezu 0,4 mm až 12,5 mm v závislosti od použitého druhu nástroja a jeho priemeru.

 

Technologické parametre

Technologické parametre, akými sú otáčky, posuv, axiálna sila, rýchlosť tvárnenia závitu dosahujú rádovo vyššie hodnoty, sú však stále dosiahnuteľné na konvenčnom vybavení našich dielní a prevádzok, a to na jednoúčelových vŕtačkách i obrábacích centrách.

 

Prečo tvárniť závit?

Tvárnenie závitu sa podobá tvárneniu diery, pričom však výrazne nestúpa teplota. V podstate je to tvárnenie za studena. Tvárnením závitu sa však nenaruší vnútorná štruktúra materiálu a preto je týmto spôsobom možné dosiahnuť jeho vyššiu pevnosť.

Výhody tvárnenia závitov:

 • nazoslabená stena závitu vzhľadom na neodoberaný materiál,

 • vyššia rýchlosť a teda aj produktivita,

 • vyššia pevnosť závitu ako konvenčným spôsobom,

 • menší počet chýb rozostupu ako pri rezaní,

 • nevznikajú triesky a problémy s ich odstraňovaním,

 • nižšia náchylnosť na lom tvárniaceho závitníka,

 • dlhá životnosť nástroja.

Niekoľko hlavných výhod termálneho vŕtania:

 • nízke výrobné náklady na dieru (oceľ - 10 000 otvorov, hliník - 25 000),

 • vysoká produktivita,

 • dlhá životnosť nástroja,

 • úspora materiálu výrobkov znížením hrúbky stien základného polotovaru,

 • beztriesková technológia,

 • automatizovateľnosť,

 • presnosť otvorov,

 • ľahká práca a zaškolenie,

 • nenáročnosť na vybavenie a zaobstaranie a iné.

 

Najčastejšie oblasti využitia termálneho vŕtania

K oblastiam s najvyšším uplatnením termálneho vŕtania Flowdrill patrí hlavne automobilový priemysel, letecký priemysel, konštrukcia strojov a stavieb, výroba kovového nábytku, kúrenársky a ľahký strojárenský priemysel (výroba bicyklov, klimatizačných zariadení a pod.). Už takmer dve desaťročia uplatňovania predstavenej technológie a neustály rast prvoužívateľov dokázali jej praktickú, ekonomickú a technickú opodstatnenosť vo svete nových technológií.

Flowdrill:

 
Nenašli ste čo ste hľadali?
Zavolajte nám!
Dostupnosť tovaru
už do 24 hodín
Objavte úžasné
benefity
 
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe